Hoge Raad 26 april 2024 Rechtbank Amsterdam 23 april 2024 Parket bij de Hoge Raad 17 april 2024 Hoge Raad 12 april 2024 Hoge Raad 12 april 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:HR:2023:313 Hoge Raad 24 februari 2023

ECLI:NL:HR:2023:313

Datum: 24-02-2023

Onderwerp: Internationale koop

Rechtsgebiedenregister: Cassatie, Burgerlijk procesrecht

Vindplaats: Avdr.nl, LegalFlix


Verbintenissenrecht. Internationale koopovereenkomst met betrekking tot roerende zaken. Heeft rechter in hoger beroep ten onrechte ambtshalve toepassing gegeven aan Weens Koopverdrag? Beroep op dwaling verworpen onder miskenning van begrip juiste voorstelling van zaken (art. 6:228 BW)?

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. Paul Tanja

advocaat Pels Rijcken advocaat Hoge Raad