Hoge Raad 26 april 2024 Hoge Raad 5 april 2024 Parket bij de Hoge Raad 5 april 2024 Hoge Raad 15 maart 2024 Hoge Raad 8 maart 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:HR:2020:17 Hoge Raad 24 januari 2020

ECLI:NL:HR:2020:17

Datum: 24-01-2020

Onderwerp: Omkeringsregel

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht

Vindplaats: Extern


Art. 6 en 6a AOW; art. 13, lid 1 en lid 2, onder a, Vo. 1408/71; art. 45 en 48 VWEU. Ingezetenen met beperkte dienstbetrekking in Duitsland (mini-job), waardoor zij daar niet verzekerd zijn. Arrest na prejudiciële beslissing van het Hof van Justitie van de Europese Unie (in de gevoegde zaken C-95/18 en C-96/18, ECLI:EU:C:2019:767). Uitsluiting van de Nederlandse volksverzekeringen niet strijdig met Unierecht.

Ga naar uitspraak