Hoge Raad 24 januari 2017

ECLI:NL:HR:2017:60

Datum: 24-01-2017

Onderwerp(en): Annotatie: Hoge Raad 7 september 2021 | (Poging) doodslag in verkeer

Rechtsgebiedenregister: Strafrecht

Medeplegen poging doodslag in het verkeer, inrijden op agenten, art. 287 Sr. Voorwaardelijk opzet. HR herhaalt toepasselijke overwegingen uit ECLI:NL:HR:2003:AE9049 en ECLI:NL:HR:1996:ZD0139. Gelet op de door het Hof gebezigde bewijsvoering waaronder de verklaring van verdachte dat hij "met 'knal die scotoe keihard' bedoelde (...) dat hij (medeverdachte) de politie keihard moest aanrijden", getuigt het oordeel van het Hof dat het gedrag van medeverdachte op aanwijzing van verdachte uitgevoerd naar de uiterlijke verschijningsvorm zozeer is gericht op de dood van de inzittenden van de politieauto dat verdachte in de samenwerking met medeverdachte de aanmerkelijke kans op het intreden van de dood als gevolg van die handeling heeft aanvaard, niet van een onjuiste rechtsopvatting en is het toereikend gemotiveerd.

Spreker(s)

mr.-Rob-ter-Haar.jpg
mr. Rob Ter Haar

plaatsvervangend rechter Rechtbank Overijssel, docent Universiteit Utrecht

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: