Hoge Raad 24 januari 2020

ECLI:NL:HR:2020:112

Datum: 24-01-2020

Onderwerp(en): Oneshot rule

Rechtsgebiedenregister: Arbeidsrecht, Intellectueel eigendomsrecht

Intellectuele eigendom. Merkenrecht. Procesrecht. Vervolg op ECLI:NL:HR:2013:2071. Geschil tussen Russische staatsonderneming en private partij over wie rechthebbende is op Benelux-merken voor wodka. Proceskosten art. 1019h Rv. Toepassing Indicatietarieven gerechtshoven en Indicatietarieven Hoge Raad. Maximum daarvan geen 'significant en passend' deel van de redelijke kosten. Hogere bedragen toegewezen. Voorts art. 81 lid 1 RO: Beschuldiging achterhouden informatie en overleggen valse stukken. Terugkomen van in voorafgaand cassatiegeding niet bestreden eindbeslissingen. Vermeerdering van eis. Schadevergoeding naast winstafdracht (art. 2.21 lid 4 BVIE).

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: