Hoge Raad 24 juni 2016

ECLI:NL:HR:2016:1272

Datum: 24-06-2016

Onderwerp(en): Stelplicht en bewijslastverdeling

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht, Burgerlijk procesrecht

Wetsartikelen: Art. 150 Rv., Art. 81 lid 1 RO, Art. 7:176 BW, Art. 3:194 lid 2 BW

Erfrecht, schenking. Beroep erfgenaam op vernietigbaarheid van schenkingen aan andere erfgenaam wegens misbruik van omstandigheden. Bijzondere regel inzake bewijslastverdeling (art. 7:176 BW).

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: