Hoge Raad 24 juni 2016

ECLI:NL:HR:2016:1287

Datum: 24-06-2016

Onderwerp(en): Arresten HR verrekenbedingen

Rechtsgebiedenregister: Personen- en familierecht

Wetsartikelen: Art. 1:141 BW

Art. 81 lid 1 RO. Huwelijksvermogensrecht. Huwelijkse voorwaarden met periodiek verrekenbeding. Art. 1:141 BW. Peildatum; begrip “winst uit onderneming”; investering in gemeenschappelijke woning.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: