Hoge Raad 24 mei 2013

ECLI:NL:HR:2013:BZ1782

Datum: 24-05-2013

Uitspraak naam: Credit Suisse / Subway

Onderwerp(en): Precontractuele kwesties

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht

Huur bedrijfsruimte. Beëindiging huur en onderhuur. Voortzetting gebruik bedrijfsruimte door onderhuurder gedurende onderhandelingen over nieuwe huurovereenkomst. Verschuldigdheid gebruiksvergoeding op de voet van art. 6:212 BW. Berekening schade eigenaar bedrijfsruimte naar objectieve maatstaven.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: