Hoge Raad 24 mei 2016

ECLI:NL:HR:2016:949

Datum: 24-05-2016

Onderwerp(en): verruiming van de straftoemetingsvrijheid van de rechter

Rechtsgebiedenregister: Strafrecht, Jeugdrecht strafrecht

Afwijzing verzoek om toepassing van art. 77c (oud) Sr (toepassing sanctierecht jeugdigen op verdachte die de leeftijd van achttien jaren doch niet die van eenentwintig jaren heeft bereikt).

CAG: Het Hof heeft tot uitdrukking gebracht dat de rechter de mogelijkheid heeft sancties voor jeugdigen toe te passen indien hij daartoe grond vindt in de persoonlijkheid van de dader of de omstandigheden waaronder het feit is begaan. Daarmee heeft het Hof de juiste maatstaf aangelegd. Gelet op hetgeen de raadsman ter onderbouwing van het verzoek heeft aangevoerd, was het Hof niet gehouden tot een nadere motivering. HR: art. 81.1 RO.

Spreker(s)

Ad.jpg
mr. bc. Ad van der Linden

oud-kinderrechter en raadsheer-plaatsvervanger, medewerker Familie- en Jeugdrecht Universiteit Utrecht, plaatsvervangend voorzitter (Tucht)College van Beroep SKJ (Jeugdhulp), voorzitter regionale klachtencommissie Jeugdhulp Eemland

Bekijk profiel
prof-v2.-mr.-P.-Vlaardingerbroek-image.jpg
prof. mr. Paul Vlaardingerbroek

hoogleraar Familie- en Personenrecht Universiteit Tilburg, raadsheer-plaatsvervanger Hof 's-Hertogenbosch, rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: