ECLI:NL:HR:2019:791

Datum: 24-05-2019

Onderwerp: Voeging en verstek

Overige onderwerpen: Hoger beroep of verzet in geval van een artikel 140 Rv-vonnis, Verstek

Rechtsgebiedenregister: Burgerlijk procesrecht

Wetsartikelen: Art. 140 lid 3 Rv.

Vindplaats: Extern


Procesrecht. Verstekprocedure waarin een derde tussenkomt of zich aan de zijde van gedaagde voegt. Toepasselijkheid art. 140 lid 3 Rv. Verplichting derde de niet verschenen gedaagde van de voeging/tussenkomst op de hoogte te stellen. Omstandigheden waaronder niet-ontvankelijkverklaring wegens overschrijding appeltermijn achterwege blijft. Gedaagde in deze zaak kan alsnog appelleren (vgl. HR 3 oktober 2014, ECLI:NL:HR:2014:2894).

Ga naar uitspraak