Hoge Raad 24 mei 2019

ECLI:NL:HR:2019:791

Datum: 24-05-2019

Onderwerp(en): 30 HR 24 -5 -2019; ECLI:NL:HR:2019:791 Art. 140 Rv bij verstek met voeging of tussenkomst Casus

Rechtsgebiedenregister: Burgerlijk procesrecht

Wetsartikelen: Art. 140 lid 3 Rv.

Procesrecht. Verstekprocedure waarin een derde tussenkomt of zich aan de zijde van gedaagde voegt. Toepasselijkheid art. 140 lid 3 Rv. Verplichting derde de niet verschenen gedaagde van de voeging/tussenkomst op de hoogte te stellen. Omstandigheden waaronder niet-ontvankelijkverklaring wegens overschrijding appeltermijn achterwege blijft. Gedaagde in deze zaak kan alsnog appelleren (vgl. HR 3 oktober 2014, ECLI:NL:HR:2014:2894).

Spreker(s)

Roundel-1.jpg
mr. Tom van Malssen

advocaat en partner Dirkzwager | Hoge Raad

Bekijk profiel