Hoge Raad 24 november 2017

ECLI:NL:HR:2017:3019

Datum: 24-11-2017

Onderwerp(en): Bestuurdersaansprakelijkheid.

Rechtsgebiedenregister: Ondernemingsrecht, Financieel recht

Wetsartikelen: Art. 23 Wet Bpf 2000

Bestuurdersaansprakelijkheid. Pensioenrecht. Bedrijfstakpensioenfonds spreekt gewezen bestuurder aan voor niet afgedragen premies (art. 23 Wet Bpf 2000). Mocht hof ervan uitgaan dat gewezen bestuurder de administratie buiten de procedure heeft gehouden? Art. 2:10 BW. Ziet melding van betalingsonmacht ook op toekomstige premieverplichtingen? Aansluiting bij HR 16 maart 2007, ECLI:NL:HR:2007:AZ6635, NJ 2007/164.

Spreker(s)

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: