Hoge Raad 24 oktober 2008

ECLI:NL:HR:2008:BE9997

Datum: 24-10-2008

Onderwerp(en): Eenzijdig wijzigingsbeding

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht, Ondernemingsrecht, Vastgoedrecht

Overeenkomstenrecht. Koop; uitleg van overeenkomst; ontbindende voorwaarde, ook wederpartij van degene in wiens belang de voorwaarde in een overeenkomst is opgenomen kan zich beroepen op de vervulling daarvan en het in art. 6:22 BW bepaalde verval van de uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen; onaanvaardbaarheid naar maatstaven redelijkheid en billijkheid?

Spreker(s)

hendrik-wammes-doek.jpg
mr. dr. Hendrik Wammes

raadsheer Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, gastdocent burgerlijk recht Radboud Universiteit, lid geschillencommissie Kifid

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: