Hoge Raad 25 april 2008

ECLI:NL:HR:2008:BB7043

Datum: 25-04-2008

Uitspraak naam: Harte | Meijer

Onderwerp(en): Welke beleggingen

Rechtsgebiedenregister: Personen- en familierecht

Wetsartikelen: Art. 356 Rv.

Huwelijksgoederenrecht. Verdeling maatschap; periodiek verrekenbeding; overgespaarde inkomsten; verdeling echtelijke woning; beleggingsleer; procesrecht; hoger beroep; bevoegdheid van appelrechter om na vernietiging van tussenvonnis de zaak aan zich te houden om op de hoofdzaak te beslissen uit art. 356 Rv.; beoordeling grief door hof zonder de verdere afdoening van de zaak aan zich te trekken in overeenstemming met HR 24 september 1993, nr. 15080, NJ 1994, 299.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: