Hoge Raad 25 april 2014

ECLI:NL:HR:2014:1019

Datum: 25-04-2014

Onderwerp(en): ECLI:NL:HR:2014:1019

Rechtsgebiedenregister: Jeugdrecht civiel

Jeugdrecht. Omvat aanwijzingsbevoegdheid ex art. 1:258 lid 1 BW ook de bevoegdheid om ouder bij wie het kind niet verblijft te beperken in contact met het kind? Art. 807 Rv. In verband met ruimere rechtsbescherming exclusieve toepasselijkheid art. 1:263a BW (ondanks formulering van die bepaling) indien minderjarige zijn hoofdverblijf heeft bij de ene ouder en contact beperkende aanwijzing wordt gegeven met betrekking tot andere, eveneens met gezag belaste ouder.

Spreker(s)

laura-goei-1.jpg
mr. Laura Goei

eigenaar JBX juridisch advies en training

Bekijk profiel