Hoge Raad 25 februari 2011

ECLI:NL:HR:2011:BO7277

Datum: 25-02-2011

Onderwerp(en): Uitleg samenlevingsovereenkomst

Rechtsgebiedenregister: Personen- en familierecht

Familierecht; echtscheiding; huwelijkse voorwaarden; verdeling beperkte gemeenschap; Haviltex. Oordeel hof dat onderhavige gemeenschap, te weten algehele gemeenschap van goederen ten aanzien van door partijen bewoonde woning, ook omvat de schulden aangegaan ter financiering (en tot onderhoud) van de woning, niet onjuist, niet onbegrijpelijk en toereikend gemotiveerd.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: