Hoge Raad 25 maart 2016

ECLI:NL:HR:2016:507

Datum: 25-03-2016

Onderwerp(en): Arbeidsongeschikheidsverzekering

Rechtsgebiedenregister: Verzekeringsrecht

Verzekeringsrecht. Mededelingsplicht verzekeringnemer (art. 7:928 BW). Sancties bij verzwijging (art. 7:930 BW): proportionele vermindering van de uitkering (leden 2 en 3 BW) dan wel verval van recht op uitkering (leden 4 en 5). Wanneer is sprake van opzet tot misleiding (lid 5)? Tegenbewijs tegen feitelijk oordeel; bewijsaanbod.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: