Rechtbank Oost-Brabant 15 november 2023 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 14 november 2023 Rechtbank Rotterdam 8 november 2023 Hoge Raad 31 oktober 2023 Rechtbank Rotterdam 25 oktober 2023 Bekijk alles
ECLI:NL:HR:2011:BP2310 Hoge Raad 25 maart 2011

ECLI:NL:HR:2011:BP2310

Datum: 25-03-2011

Onderwerp: Typische gevolgen vs. ruime toerekening

Rechtsgebiedenregister: Verzekeringsrecht, Letselschaderecht

Vindplaats: Extern

Verbintenissenrecht. Verkiezingsfraude kandidaat algemeen bestuur Hoogheemraadschap. Besluit van stembureau om die kandidaatstelling goed te keuren heeft geen formele rechtskracht. Formele rechtskracht van een besluit alleen van belang voor oordeel over (on) rechtmatigheid van dat besluit, niet voor het oordeel over (on)rechtmatigheid handelen van burger op wie het besluit betrekking heeft. Verhaal kosten van (als gevolg van fraude noodzakelijk geworden) nieuwe verkiezingen langs privaatrechtelijke weg levert geen onaanvaardbare doorkruising op van publiekrechtelijke regelingen. Dat voor frauderende kandidaat niet was te voorzien dat Hoogheemraadschap gebruik zou maken van zijn discretionaire bevoegdheid om hem uit het bestuur te weren en de kosten van nieuwe verkiezingen op hem te verhalen, staat aan toerekening van de schade ex art. 6:98 BW niet in de weg. Niet alleen betreft het in het algemeen redelijkerwijs te verwachten maatregelen als gevolg van frauduleus handelen bij verkiezingen, bovendien rechtvaardigt de grove schuld bij het onrechtmatig handelen een ruimere toerekening dan waarvoor aanleiding zou zijn geweest bij minder verwijtbaar handelen.

Ga naar uitspraak