Hoge Raad 25 mei 2012

ECLI:NL:HR:2012:BV9538

Datum: 25-05-2012

Onderwerp(en): Berusting

Rechtsgebiedenregister: Personen- en familierecht, Jeugdrecht civiel

Ondertoezichtstelling kind; art. 1:377a BW.Aanwijzing door Bureau Jeugdzorg aan ouders over omgang ingetrokken; belang bij toetsing rechtmatigheid van die aanwijzing; eerbiediging ‘family life’ in de zin van art. 8 EVRM (HR 14 oktober 2011, LJN BR5151, NJ 2011/596).

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: