Hoge Raad 16 februari 2024 Rechtbank Gelderland 7 februari 2024 Hoge Raad 2 februari 2024 Rechtbank Oost-Brabant 18 januari 2024 Gerechtshof 's-Hertogenbosch 28 december 2023 Bekijk alles
ECLI:NL:HR:2012:BV9538 Hoge Raad 25 mei 2012

ECLI:NL:HR:2012:BV9538

Datum: 25-05-2012

Onderwerp: Berusting

Rechtsgebiedenregister: Personen- en familierecht, Jeugdrecht civiel

Vindplaats: Extern

Ondertoezichtstelling kind; art. 1:377a BW.Aanwijzing door Bureau Jeugdzorg aan ouders over omgang ingetrokken; belang bij toetsing rechtmatigheid van die aanwijzing; eerbiediging ‘family life’ in de zin van art. 8 EVRM (HR 14 oktober 2011, LJN BR5151, NJ 2011/596).

Ga naar uitspraak