Hoge Raad 25 mei 2007

ECLI:NL:HR:2007:BA3017

Datum: 25-05-2007

Onderwerp(en): Zorgplicht

Rechtsgebiedenregister: Arbeidsrecht

Werkgeversaansprakelijkheid. Schadevordering van werkneemster na val van podium ondanks waarschuwing en aanwezigheid van trapje; omvang van door werkgever jegens een verstandelijk gehandicapte werknemer te betrachten zorgplicht, extra inspanning tot geven van aanwijzingen, instructies of waarschuwingen?; stelplicht- en bewijslast; bevrijdend verweer van de werkgever, eisen te stellen aan motivering van de betwisting door de werknemer.