Hoge Raad 25 mei 2007

ECLI:NL:HR:2007:BA2495

Datum: 25-05-2007

Onderwerp(en): Bewijs van disfunctioneren

Rechtsgebiedenregister: Burgerlijk procesrecht, Arbeidsrecht

Arbitragerecht. Vernietiging van een arbitraal vonnis wegens schending van het in art. 1039 lid 1 Rv. neergelegde fundamentele recht van hoor en wederhoor op de voet van art. 1065 lid 1, onder e, Rv. door het horen van een niet-aangekondigde getuige ter zitting van het scheidsgerecht en door de wederpartij geen gelegenheid te bieden tot reactie noch tot contra-enquête.

Spreker(s)

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: