Hoge Raad 25 september 2015

ECLI:NL:HR:2015:2805

Datum: 25-09-2015

Onderwerp(en): Voordeelverrekening

Rechtsgebiedenregister: Onteigeningsrecht

Onteigening. Vaststelling schadeloosstelling. Onteigeningsbesluit; doel onteigening. Vergoeding meerwaarde wegens bijzondere geschiktheid; plafond? Samenhangende nadelen; eliminatieregel (art. 40c Ow). Invloed van vergoeding meerwaarde op vergoeding wegens waardevermindering overblijvende na onteigening (art. 41 Ow). HR 12 juli 2002, ECLI:NL:HR:2002:AE5572, NJ 2003/163 (Staat/Amev).

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: