Hoge Raad 26 april 2024 Hoge Raad 5 april 2024 Hoge Raad 5 april 2024 Parket bij de Hoge Raad 5 april 2024 Rechtbank Rotterdam 4 april 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:HR:2024:673 Hoge Raad 26 april 2024

ECLI:NL:HR:2024:673

Datum: 26-04-2024

Rechtsgebiedenregister: Arbeidsrecht

Vindplaats: LegalFlix


Collectief arbeidsrecht. CAO-recht. Vakbond vordert verklaring voor recht dat werkgever jegens haar onrechtmatig handelt door niet met haar in onderhandeling te treden over een cao en toelating tot onderhandelingen over een cao. Onder meer klacht van werkgever dat hof heeft miskend dat de vrijheid van collectief onderhandelen meebrengt dat op werkgever geen verplichting rust om met een vakbond in onderhandeling te treden over een cao als werkgever geen cao-overleg aan het voeren is.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. Els Unger

advocaat Unger Nolet Advocaten