Hoge Raad 26 februari 2016

ECLI:NL:HR:2016:335

Datum: 26-02-2016

Onderwerp(en): Betekenis uitlatingen WWZ-wetgever

Verzekeringsrecht. Brandverzekering. Is vordering tegen verzekeraar verjaard? Art. 7:942 (oud) BW; aanvang van nieuwe verjaringstermijn na tweede of volgende aanspraak op uitkering (na een eerste afwijzing door de verzekeraar). Wetsgeschiedenis; strekking; systeem van de wet.