Hoge Raad 26 februari 2016

ECLI:NL:HR:2016:336

Datum: 26-02-2016

Onderwerp(en): Beroep op verzwijging opzegging vorige verzekering

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht

Wetsartikelen: Art. 251

Verzekeringsrecht. Weigering uitkering brandschade. Beroep op verzwijging opzegging vorige verzekering, art. 251 (oud) WvK; open slotvraag.

Spreker(s)

mr-v2.-ROUNDEL.jpg
mr. dr. Luuk Reurich

raadsheer plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag, rechter plaatsvervanger Rechtbank Noord-Holland

Bekijk profiel