Hoge Raad 26 februari 2016

ECLI:NL:HR:2016:336

Datum: 26-02-2016

Onderwerp(en): Beroep op verzwijging opzegging vorige verzekering, Weigering uitkering brandschade

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht

Wetsartikelen: Art. 251

Verzekeringsrecht. Weigering uitkering brandschade. Beroep op verzwijging opzegging vorige verzekering, art. 251 (oud) WvK; open slotvraag.

Spreker(s)

mr-v2.-dr.-L.-Reurich-image.jpg
mr. dr. Luuk Reurich

raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag en rechter-plaatsvervanger Rechtbank Noord-Holland

Bekijk profiel