Hoge Raad 26 februari 2016

ECLI:NL:HR:2016:320

Datum: 26-02-2016

Onderwerp(en): Gift met tegenprestatie of Schenking

Rechtsgebiedenregister: Erfrecht

Art. 1, lid 7, art. 21, lid 5, en art. 24, lid 2, Successiewet 1956 (tekst 2010). Verkoop woning tegen WEV € 250.000 met kwijtschelding van een deel van de koopsom (€ 40.000). WOZ-waarde € 258.000 speelt geen rol bij bepaling van de hoogte van de schenking. Vermindering van schenkbelasting met overdrachtsbelasting.

Spreker(s)

prof.-mr.-dr.-Wouter-Burgerhart.jpg
prof. mr. dr. Wouter Burgerhart

raadsheer plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag, hoogleraar Rijksuniversiteit Groningen

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: