Hoge Raad 14 november 2023 Hoge Raad 14 november 2023 Hoge Raad 14 november 2023 Hoge Raad 14 november 2023 Hoge Raad 14 november 2023 Bekijk alles
ECLI:NL:HR:2020:916 Hoge Raad 26 mei 2020

ECLI:NL:HR:2020:916

Datum: 26-05-2020

Onderwerp: Blunders UOS

Rechtsgebiedenregister: Strafrecht

Vindplaats: Avdr.nl


Opzetheling scooter, art. 416.1.a Sr. Kan aan “you tube” ontleende omstandigheid dat “contactslot van scooter/bromfiets met bouten is vastgemaakt en eerst kan worden verwijderd en/of vervangen door plastic kap van voertuig los te schroeven”, worden aangemerkt als feit van algemene bekendheid? Art. 339.2 Sv. O.g.v. art. 339.2 Sv behoeven feiten of omstandigheden van algemene bekendheid geen bewijs, terwijl gegeven dat aan internetbron is ontleend van algemene bekendheid is indien dat gegeven geen specialistische kennis veronderstelt en juistheid daarvan redelijkerwijs niet voor betwisting vatbaar is (vgl. ECLI:NL:HR:2016:522). HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2011:BP0291 m.b.t. ttz. ter sprake brengen van gegeven waarvan niet z.m. duidelijk is dat het algemeen bekend is en responsieplicht t.a.v. in dat verband gevoerd uos. Hof heeft blijkens bewijsvoering en o.b.v. daarin opgenomen verwijzing naar "de openbare bron you tube" kennelijk geoordeeld dat het van algemene bekendheid in de zin van art. 339.2 Sv is dat “contactslot van scooter/bromfiets met bouten is vastgemaakt en eerst kan worden verwijderd en/of vervangen door plastic kap van voertuig los te schroeven”. Dat oordeel is niet z.m. begrijpelijk. Geen cassatie bij gebrek aan belang, nu bewezenverklaring ook met weglating van onderdeel in nadere bewijsoverweging over wijze waarop contactslot van scooter is vastgemaakt en kan worden verwijderd, toereikend is gemotiveerd. Volgt verwerping.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. Rob Baumgardt

advocaat Baumgardt Strafcassatie Advocatuur

mr. Rob ter Haar

plaatsvervangend rechter Rechtbank Overijssel docent Universiteit Utrecht