Hoge Raad 26 oktober 2012

ECLI:NL:HR:2012:BW9244

Datum: 26-10-2012

Onderwerp(en): Bewijsbeslag art. 843a Rv.

Rechtsgebiedenregister: Burgerlijk procesrecht, Personen- en familierecht

Arbeidsrecht; art. 7:611, 677 BW. Onmiddellijke opzegging door werknemer in verband met interne misstanden bij werkgever (bank). Dringende reden? Doorspelen van vertrouwelijke informatie door werknemer aan cliënt van werkgever gerechtvaardigd door uit wet- en regelgeving en interne regels en gedragscodes voortvloeiende verplichtingen? Art. 4:88 Wet financieel toezicht (Wft); art. 167 e.v. Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen (Bgfo). Vordering op de voet van art. 843a Rv.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: