Hoge Raad 26 oktober 2007

ECLI:NL:HR:2007:BA4494

Datum: 26-10-2007

Onderwerp(en): Contracten

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht

Antillenzaak. Overeenkomstenrecht; koop, verborgen gebreken, garantieverplichting (oud recht); geding na verwijzing, vervolg op HR 13 februari 2004, nr. R02/072, NJ 2004, 342; beroep op vrijwaringsbeding in strijd met eisen van redelijkheid en billijkheid?, uitleg beding; ten onrechte passeren van bezwaren tegen omvang van in eerste aanleg vastgestelde schadevergoeding.