Hoge Raad 26 september 2008

ECLI:NL:HR:2008:BF2295

Datum: 26-09-2008

Onderwerp(en): Is alsof alsof of een beetje alsof?

Rechtsgebiedenregister: Personen- en familierecht

Familierecht. Geschil tussen voormalig echtelieden bij verdeling van hun huwelijksgemeenschap over de vraag of de tijdens het huwelijk aan de vrouw uitgekeerde immateriële schadevergoeding, waarmee zij een perceel grond heeft gekocht waarop later de voormalige echtelijke woning is gebouwd, in de gemeenschap is gevallen dan wel wegens verknochtheid daarbuiten is gebleven; verknochtheid als bedoeld in art. 1:94 lid 3 BW; invloed zaaksvervanging; finaal verrekenbeding, aard en strekking; toepasselijkheid art. 1:95 lid 2 BW .

Up-to-date blijven over Hoge Raad 26 september 2008

Spreker(s)

prof.-dr.-Freek-Schols.jpg
prof. dr. Freek Schols

hoogleraar Radboud Universiteit Nijmegen

Bekijk profiel