Hoge Raad 26 september 2008

ECLI:NL:HR:2008:BF2295

Datum: 26-09-2008

Onderwerp(en): Huwelijkse voorwaarden

Rechtsgebiedenregister: Personen- en familierecht

Familierecht. Geschil tussen voormalig echtelieden bij verdeling van hun huwelijksgemeenschap over de vraag of de tijdens het huwelijk aan de vrouw uitgekeerde immateriële schadevergoeding, waarmee zij een perceel grond heeft gekocht waarop later de voormalige echtelijke woning is gebouwd, in de gemeenschap is gevallen dan wel wegens verknochtheid daarbuiten is gebleven; verknochtheid als bedoeld in art. 1:94 lid 3 BW; invloed zaaksvervanging; finaal verrekenbeding, aard en strekking; toepasselijkheid art. 1:95 lid 2 BW .

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: