Hoge Raad 12 maart 2024 Hoge Raad 12 maart 2024 Hoge Raad 12 maart 2024 Hoge Raad 5 maart 2024 Hoge Raad 5 maart 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:HR:2017:2489 Hoge Raad 26 september 2017

ECLI:NL:HR:2017:2489

Datum: 26-09-2017

Onderwerp: Openlijke geweldpleging

Rechtsgebiedenregister: Strafrecht

Vindplaats: Avdr.nl


Openlijke geweldpleging na ruzie in uitgaansgelegenheid in Lelystad, art. 141.2 onder 1 Sr. Heeft het door verdachte gepleegde geweld lichamelijk letsel in de vorm van bloeduitstortingen bij het slachtoffer veroorzaakt? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2004:AR3230, inhoudende dat zwaardere strafbedreiging van art. 141.2 onder 1 Sr alleen van toepassing is op de verdachte die zelf het bewezenverklaarde letsel heeft toegebracht, zodat de verdachte o.g.v. deze bepaling niet strafrechtelijk verantwoordelijk kan worden gehouden voor het door zijn mededaders i.h.k.v. het openlijke geweld veroorzaakte letsel. Gelet hierop en in aanmerking genomen dat uit de bewijsvoering niet kan worden afgeleid dat het het door verdachte op het slachtoffer uitgeoefende geweld is geweest waardoor bij het slachtoffer het bewezenverklaarde letsel is ontstaan, is de bewezenverklaring in zoverre onvoldoende met redenen omkleed. Samenhang met 15/01959 en ECLI:NL:HR:2017:592.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. Rob ter Haar

plaatsvervangend rechter Rechtbank Overijssel docent Universiteit Utrecht