Hoge Raad 27 januari 2017

ECLI:NL:HR:2017:95

Datum: 27-01-2017

Uitspraak naam: S'Energy / Delta

Onderwerp(en): Nietigheden

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht

Contractenrecht. Verbreking joint venture. Kwijtingsbeding in vaststellingsovereenkomst. Misbruik van omstandigheden, art. 3:44 lid 4 BW; omstandigheden die een rol hebben gespeeld bij de totstandkoming van de rechtshandeling, causaal verband, nadeel.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: