ECLI:NL:HR:2009:BH1986

Datum: 27-03-2009

Onderwerp: De toelichtingsplicht van art. 22 Rv.

Rechtsgebiedenregister: Personen- en familierecht

Vindplaats: Extern

Familierecht. Geschil tussen voormalige echtelieden over limitering partneralimentatie (WLA); overgangsrecht, art. II lid 4 WLA ook van toepassing op echtscheidingsconvenant met een niet-limiteringsbeding; verzoek tot overleggen van stukken (art. 22 Rv.), onbegrijpelijk oordeel.

Ga naar uitspraak