Hoge Raad 27 maart 2015

ECLI:NL:HR:2015:760

Datum: 27-03-2015

Onderwerp(en): De kale verklaring voor recht en de verhouding schadestaat | hoofdprocedure

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht, Ondernemingsrecht, Letselschaderecht

Procesrecht, bewijsrecht. Belang bij verklaring voor recht dat aansprakelijkheid bestaat voor schade, zonder (daaraan gekoppelde) vordering tot schadevergoeding. HR 30 maart 1951, NJ 1952/29. Bewijskracht vonnis strafrechter waarin beroep op noodweer is aanvaard (art. 350 Sv); waardering bewijs (art. 152 lid 2 Rv); dwingende bewijskracht (art. 161 Rv)?

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: