Hoge Raad 27 mei 2016

ECLI:NL:HR:2016:996

Datum: 27-05-2016

Onderwerp(en): Algemene voorwaarden en aanbod en aanvaarding

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht

Contractenrecht. Art. 6:223 lid 2 BW, totstandkoming overeenkomst ondanks te late aanvaarding van het aanbod? Ongerechtvaardigde verrijking wegens niet retourneren van de zaak na ontbinding leaseovereenkomst; berekening schade, art. 7:225 en 6:212 BW. Reflexwerking van Colportagewet ten behoeve van kleine ondernemers?

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: