Hoge Raad 27 NOVEMBER 2015 (VANDER VALK | INBEV)

ECLI:NL:HR:2015:3424

Datum: 27-11-2015

Onderwerp(en): Ambtshalve toetsing

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht, Burgerlijk procesrecht

Verbintenissenrecht. Dwaling huurder bedrijfspand; bestemmingsplan staat in de weg aan gebruik als horecabedrijfsruimte. Mededelingsplicht verhuurder? Art. 6:228 lid 1 sub b BW. Verzuim in nakoming van restitutieverplichting?

Up-to-date blijven over Hoge Raad 27 NOVEMBER 2015 (VANDER VALK | INBEV)

Spreker(s)

mr-v2.-ROUNDEL.jpg
mr. dr. Luuk Reurich

raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag en rechter-plaatsvervanger Rechtbank Noord-Holland

Bekijk profiel
mr-v2.-dr.-H.-Wammes-image.jpg
mr. dr. Hendrik Wammes

raadsheer Hof Arnhem-Leeuwarden, universitair hoofddocent Burgerlijk Recht Radboud Universiteit Nijmegen

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: