Hoge Raad 27 NOVEMBER 2015 (VANDER VALK | INBEV)

ECLI:NL:HR:2015:3424

Datum: 27-11-2015

Onderwerp(en): Ambtshalve toetsing

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht, Burgerlijk procesrecht

Verbintenissenrecht. Dwaling huurder bedrijfspand; bestemmingsplan staat in de weg aan gebruik als horecabedrijfsruimte. Mededelingsplicht verhuurder? Art. 6:228 lid 1 sub b BW. Verzuim in nakoming van restitutieverplichting?

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: