Hoge Raad 27 november 2015

ECLI:NL:HR:2015:3399

Datum: 27-11-2015

Onderwerp(en): Overzicht uitspraken: Andermans vermogensbelangen in ernstige mate veronachtzamen

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht, Burgerlijk procesrecht

Financieel recht. Aansprakelijkstelling bank door vereniging van gedupeerden van fraude (Ponzi-zwendel). Collectieve actie (art. 3:305a BW). Zorgplicht bank bij ongebruikelijk betalingsverkeer op rekeningen van cliënt; HR 23 december 2005, ECLI:NL:HR:2005:AU3713, NJ 2006/289 (Safe Haven).

Spreker(s)

mr.-Toine-de-Bie.jpg
mr. Toine de Bie

senior raadsheer Gerechtshof Amsterdam, docent Universiteit van Amsterdam

Bekijk profiel