Hoge Raad 27 november 2020

ECLI:NL:HR:2020:1887

Datum: 27-11-2020

Onderwerp(en): Overzicht uitspraken: Verjaring

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht, Ondernemingsrecht, Transport- en handelsrecht, Verzekeringsrecht, Cassatie, Burgerlijk procesrecht, Personen- en familierecht

Verjaring. Beroepsaansprakelijkheid notaris. Schadevordering wegens verzuim notaris om huwelijkse voorwaarden in te schrijven in huwelijksgoederenregister. Tijdstip van schadeveroorzakende gebeurtenis en aanvang twintigjarige verjaringstermijn (art. 3:310 lid 1 BW). Gerechtvaardigd vertrouwen dat kantoordirecteur namens notaris aansprakelijkheid heeft erkend?

Spreker(s)

prof.-mr.-Anne-Keirse.jpg
prof. mr. Anne Keirse

raadsheer Gerechtshof Amsterdam, hoogleraar burgerlijk recht Universiteit Utrecht

Bekijk profiel