Hoge Raad 27 november 2020

ECLI:NL:HR:2020:1892

Datum: 27-11-2020

Onderwerp(en): Bankgarantie

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht, Ondernemingsrecht, Transport- en handelsrecht, Financieel recht

Faillissementsrecht. Verzet tegen tussentijdse uitdelingslijst (art. 184 Fw). Door derde ten gunste van crediteur van de schuldenaar gestelde bankgarantie; heeft de derde een boedelvordering wegens ongerechtvaardigde verrijking omdat de bankgarantie ten onrechte is getrokken en het geïnde bedrag is terugbetaald aan de boedel? Uitleg arbitraal vonnis.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: