Hoge Raad 27 oktober 2020

ECLI:NL:HR:2020:1675

Datum: 27-10-2020

Onderwerp(en): Overzicht uitspraken: Poging

Rechtsgebiedenregister: Strafrecht

Ontucht plegen ‘met’ iemand beneden leeftijd van 16 jaren door 13-jarig meisje te bewegen tot maken en aan 47-jarige verdachte toesturen van naaktfoto’s, art. 247 (oud) Sr. Is ondanks ontbreken van lichamelijk contact sprake van voor plegen van ontuchtige handelingen relevante interactie? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2004:AQ0950 m.b.t. ontucht plegen ‘met’ iemand beneden leeftijd van 16 jaren a.b.i. art. 247 Sr zonder lichamelijke aanraking en vereiste van relevante interactie. Bewezenverklaring houdt o.m. in dat verdachte ontuchtige handelingen heeft gepleegd ‘met’ A. Dit onderdeel kan echter niet z.m. worden afgeleid uit bewijsvoering. Uitspraak hof is dus ontoereikend gemotiveerd. Daarbij neemt HR mede in aanmerking dat hof weliswaar heeft vastgesteld dat verdachte via ‘social media’ aan A heeft verzocht om hem naaktfoto’s toe te sturen maar niets waaruit kan volgen dat verdachte enige concrete bemoeienis heeft gehad met wijze waarop A dat verzoek uitvoerde. Ook anderszins kan uit bewijsvoering niet z.m. worden afgeleid dat - ondanks ontbreken lichamelijk contact - zodanige interactie tussen verdachte en A heeft plaatsgevonden dat sprake is geweest van ontucht ‘met’ iemand a.b.i. art. 247 Sr. Volgt partiële vernietiging en terugwijzing.

Spreker(s)

prof.-mr.-Hans-de-Doelder.jpg
prof. mr. Hans de Doelder

emeritus hoogleraar Erasmus Universiteit Rotterdam, hoogleraar strafrecht- en strafprocesrecht Universiteit van Curacao

Bekijk profiel