Hoge Raad 27 oktober 2020

ECLI:NL:HR:2020:1682

Datum: 27-10-2020

Onderwerp(en): Eigen waarneming rechter

Rechtsgebiedenregister: Strafrecht

Afpersing (meermalen gepleegd) en poging tot afpersing, art. 317.1 Sr. 1. Kan eigen waarneming hof van camerabeelden voor bewijs worden gebruikt, nu hof deze waarneming op eerdere tz. in andere samenstelling heeft gedaan? Art. 340 en 344.1.2 Sv. 2. Omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr.

Ad 1. Er is slechts dan sprake van ‘eigen waarneming’ van rechter a.b.i. art. 340 Sv, indien waarneming is gedaan door rechters die deel uitmaken van samenstelling van gerecht dat bestreden uitspraak heeft gewezen. Als die samenstelling een andere is dan samenstelling die op eerdere tz. waarneming heeft gedaan, staat echter geen rechtsregel eraan in de weg dat ex art. 344.1.2 Sv voor bewijs gebruik wordt gemaakt van p-v van eerdere tz. waarin deze waarneming is gerelateerd. Door b.m. aan te duiden als “p-v van tz. (...), v.zv. inhoudende als waarneming hof omtrent ttz. getoonde beelden (...)” heeft hof tot uitdrukking gebracht dat het dit b.m. heeft gebruikt als ‘schriftelijk bescheid’ a.b.i. art. 344.1.2 Sv. Opvatting dat b.m. is gebruikt als ‘eigen waarneming’ van rechter a.b.i. art. 340 Sv, mist feitelijke grondslag.

Ad 2. HR ambtshalve: Hof heeft verdachte verplichtingen opgelegd om aan Staat ten behoeve van in arrest genoemde slachtoffers in arrest vermelde bedragen te betalen, bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door in arrest telkens genoemd aantal dagen hechtenis. HR zal ’s hofs uitspraak ambtshalve vernietigen v.zv. daarbij telkens vervangende hechtenis is toegepast overeenkomstig hetgeen is beslist in ECLI:NL:HR:2020:914. HR bepaalt dat met toepassing van art. 6:4:20 Sv telkens gijzeling van gelijke duur kan worden toegepast.

Up-to-date blijven over Hoge Raad 27 oktober 2020

Spreker(s)

mr.-Gerlof-Meijer.jpg
mr. Gerlof Meijer

senior rechter Rechtbank Overijssel, auteur, docent en theatermaker

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: