Hoge Raad 27 september 2013

ECLI:NL:HR:2013:CA1731

Datum: 27-09-2013

Onderwerp(en): Vereenzelviging

Rechtsgebiedenregister: Onteigeningsrecht

Onteigening, volledige schadeloosstelling. Bedrijfsschade, positie van zonen die bedrijf op onteigende grond van vader hebben voortgezet zonder enige juridische regeling. Waardebepaling woning in aanbouw, normale of noodzakelijke verandering na datum terinzagelegging, art. 39 Ow (HR 19 december 1984, ECLI:NL:HR:1984:AG4925, NJ 1985/801). Schadeloosstelling verwerving vervangende woonruimte, maatstaf, gelijkwaardig woongenot, situatie op de peildatum.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: