ECLI:NL:HR:2011:BR2079

Datum: 27-09-2011

Onderwerp: Betekening dagvaarding

Rechtsgebiedenregister: Strafrecht

Vindplaats: Extern

Betekening dagvaarding hoger beroep en verstekverlening. Het oordeel van het Hof dat de betekening van de appeldagvaarding geldig was getuigt niet van een onjuiste rechtsopvatting en is toereikend gemotiveerd omdat - kort gezegd - de verdachte zonder vaste woon- of verblijfplaats was. Echter het verzuim dat uit de stukken niet kan blijken dat een afschrift van de appeldagvaarding is toegezonden aan het in de appelakte vermelde adres leidt tot nietigheid.

Ga naar uitspraak