Hoge Raad 27 september 2013

ECLI:NL:HR 2013:CA3739

Datum: 27-09-2013

Onderwerp(en): Duurovereenkomst

Rechtsgebiedenregister: Personen- en familierecht

Echtscheiding. Huwelijkse voorwaarden. Uitleg. Niet uitgekeerde ondernemingswinsten. Is afrekening op de voet van periodiek verrekenbeding naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar? Slagende motiveringsklachten. Art. 1:141 lid 4 BW. Grenzen van de rechtsstrijd.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: