Hoge Raad 28 februari 1992

ECLI:NL:HR:1992:ZC0526

Datum: 28-02-1992

Onderwerp(en): Aangesprokene aansprakelijk

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht, Ondernemingsrecht, Transport- en handelsrecht

Aanrijding; Aansprakelijkheid eigenaar motorrijtuig (50%-regel); Devolutieve werking; Eigen schuld (billijkheidscorrectie); Eigen schuld (medeschuld); Onrechtmatige daad (aanrijding); Overmacht (WVW); Redelijkheid en billijkheid (eigen schuld); Regres; Risicoaansprakelijkheid.

Up-to-date blijven over Hoge Raad 28 februari 1992

Spreker(s)

mr.-Toine-de-Bie.jpg
mr. Toine de Bie

senior raadsheer Gerechtshof Amsterdam, docent Universiteit van Amsterdam

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: