Hoge Raad 28 juni 2019

ECLI:NL:HR:2019:1052

Datum: 28-06-2019

Onderwerp(en): Briefadres, woonplaats en betekening

Prejudiciële vragen (art. 392 Rv). Kan en moet de deurwaarder een exploot uitbrengen aan een in de basisregistratie personen (BRP) opgenomen briefadres in plaats van openbaar te betekenen op de voet van art. 54 Rv? Art. 45-47 Rv; art. 54 lid 1 Rv; art. 1:15 BW.