Hoge Raad 12 maart 2024 Hoge Raad 12 maart 2024 Hoge Raad 12 maart 2024 Hoge Raad 5 maart 2024 Hoge Raad 5 maart 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:HR:2023:462 Hoge Raad 28 maart 2023

ECLI:NL:HR:2023:462

Datum: 28-03-2023

Onderwerp: Witwashandelingen

Overige onderwerpen: witwassen

Rechtsgebiedenregister: Strafrecht

Vindplaats: Avdr.nlWitwassen van geldbedragen (€ 20.010) door meerdere coupures in zak van trui en onder bijrijdersstoel van auto te hebben, art. 420bis.1.a Sr en 420bis.1.b Sr. Bewijsklacht. Heeft verdachte vindplaats van geldbedragen verborgen en verhuld? Nu uit ‘s hofs bewijsvoering niet méér kan worden afgeleid dan dat de verdachte (in losse stapeltjes) geldbedragen van € 10.000 en € 10.010 heeft meegevoerd in zijn kleding en onder een autostoel, is bewezenverklaring wat betreft ‘verbergen en verhullen van vindplaats’ van deze geldbedragen a.b.i. art. 420bis.1.a Sr ontoereikend gemotiveerd. Dat behoeft echter niet tot cassatie te leiden. Nu hof ook heeft bewezenverklaard dat verdachte betreffende geldbedragen voorhanden heeft gehad terwijl hij redelijkerwijs had moeten vermoeden dat deze afkomstig waren uit enig misdrijf en hof kennelijk heeft geoordeeld dat sprake was van eendaadse samenloop m.b.t. verbergen en verhullen van vindplaats van die geldbedragen, heeft verdachte geen belang bij zijn klacht.
Volgt verwerping.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. Rob ter Haar

plaatsvervangend rechter Rechtbank Overijssel docent Universiteit Utrecht