Hoge Raad 28 maart 2008

ECLI:NL:HR:2008:BC0384

Datum: 28-03-2008

Arbeidsrecht. Verwijzing in brief naar bijgevoegde arbeidsvoorwaarden; ondertekening brief voor akkoord; gebondenheid aan in arbeidsvoorwaarden opgenomen concurrentiebeding?; schriftelijkheidsvereiste art. 7:653 lid 1 BW.

AvdR-Podcasts (1)

Spreker(s)