Hoge Raad 12 maart 2024 Hoge Raad 12 maart 2024 Hoge Raad 12 maart 2024 Hoge Raad 12 maart 2024 Hoge Raad 12 maart 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:HR:2019:722 Hoge Raad 28 mei 2019

ECLI:NL:HR:2019:722

Datum: 28-05-2019

Onderwerp: Geweld als bedoeld in art. 141 Sr

Rechtsgebiedenregister: Strafrecht

Vindplaats: Avdr.nl

Openlijke geweldpleging tegen buurman in portiek van flat, art. 141.1 Sr. Is geweld “openlijk” gepleegd? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2018:1008 m.b.t. uitleg van term "openlijk" a.b.i. art. 141.1 Sr en vereiste motivering van bewezenverklaring van dit bestanddeel in niet-evidente gevallen. Hof heeft blijkens bewijsvoering vastgesteld dat geweldshandelingen zijn gepleegd in portiek van flat en dat bij dat geweld enkele personen aanwezig waren. ‘s Hofs op deze vaststellingen gebaseerde oordeel dat sprake is van "openlijk" geweld, is - gelet op vooropstelling - niet toereikend gemotiveerd, i.h.b. niet waar het gaat om (mogelijke) waarneembaarheid van tlgd. gedragingen vanaf openbare weg, (on)toegankelijkheid van die ruimte voor een ieder en (mogelijke) aanwezigheid van in zekere zin willekeurig publiek in deze ruimte. Volgt vernietiging en terugwijzing.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. Rob ter Haar

plaatsvervangend rechter Rechtbank Overijssel docent Universiteit Utrecht