Hoge Raad 28 november 2008

ECLI:NL:HR:2008:BE9104

Datum: 28-11-2008

Onderwerp(en): Vereenzelviging

Rechtsgebiedenregister: Onteigeningsrecht

Vervroegde onteigening. Complex in zin van art. 40d Ow. (bouwland en gronden boomkwekerij); schadeloosstelling, vergoeding van bijkomende schade aan juridische eigenaar ter doorbetaling aan economische eigenaar die de exploitatiemogelijkheid verliest; waardering, keuzevrijheid rechter.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: