Hoge Raad 12 maart 2024 Hoge Raad 12 maart 2024 Hoge Raad 12 maart 2024 Hoge Raad 12 maart 2024 Hoge Raad 12 maart 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:HR:2008:BG1663 Hoge Raad 28 oktober 2008

ECLI:NL:HR:2008:BG1663

Datum: 28-10-2008

Onderwerp: Art. 96b Sv.

Overige onderwerpen: Strafvordering

Rechtsgebiedenregister: Strafrecht

Vindplaats: Avdr.nl


OM-cassatie. OM komt in cassatie op tegen de ongegrondverklaring van het hoger beroep dat is ingesteld tegen de afwijzing door de RC van de vordering van de OvJ tot het verlenen van een machtiging a.b.i. art. 126m (oud) Sv (het opnemen van telecommunicatie met een technisch hulpmiddel). Casus: bij het plaatsen van een technisch hulpmiddel in een auto o.g.v. art. 126l Sv wordt een mobiele telefoon aangetroffen en wordt van die mobiele telefoon het IMEI-nummer uitgelezen. Rb oordeelt verkrijging van het nummer onrechtmatig. HR herhaalt relevante overwegingen uit HR LJN AT4351, HR LJN AU8292 en HR LJN AY9673. Van de aan de RC opgedragen toetsing of aan de wettelijke voorwaarden voor toepassing van art. 126m (oud) Sv is voldaan, is een toetsing van de rechtmatigheid van de vergaring van de aan de verzochte machtiging ten grondslag liggende gegevens niet uitgesloten, hoewel van de RC, gelet o.m. op het veelal spoedseisende karakter van deze procedure, i.h.a. niet verlangd kan worden daarnaar uitvoerig onderzoek te doen. Uit art. 125i Sv jo. art. 96b volgt dat de hier spelende bevoegdheid toekomt aan de opsporingsambtenaar i.g.v. ontdekking op heterdaad of, als i.c. i.g.v. verdenking van een misdrijf als omschreven in art. 67.1 Sv. Het oordeel van de Rb dat de RC terecht de vordering heeft afgewezen is gelet op het vorenstaande onbegrijpelijk. Vzv. het middel klaagt dat het de RC en de Rb niet vrij stond te treden in de beoordeling van de rechtmatigheid van de verkrijging van het IMEI-nummer, faalt het.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)