Hoge Raad 28 oktober 2011

ECLI:NL:HR:2011:BQ9854

Datum: 28-10-2011

Uitspraak naam: Ronde Venen/Stedin

Onderwerp(en): Opzegging duurovereenkomst

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht, Transport- en handelsrecht, Verzekeringsrecht, Vastgoedrecht

Verbintenissenrecht. Rechtsgeldige opzegging door gemeente van duurovereenkomsten met elektriciteitsbedrijf ter zake van kabels en leidingen in gemeentegrond. Gewijzigde rolverdeling overheid en nutsbedrijven door liberalisering energiemarkt. Eisen redelijkheid en billijkheid brengen niet mee dat gemeente zwaarwegende grond voor opzegging dient te hebben. Hoge Raad vernietigt bestreden arrest en bekrachtigt vonnis rechtbank.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: